Lentoliikenteen päästökauppa

Print PDF Email

Satu Hassi toimii vihreiden neuvottelijana lentoliikenteen päästökauppaa käsittelevän direktiivin muutoksissa. EU sisällytti vuoden 2012 alusta lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt EU:n päästökaupan (ETS) piirin, jotta alan voimakkaasti kasvaneita päästöjä voitaisiin vähentää. Hyväksytyn direktiivin mukaan lentoyhtiöiden tuli hankkia päästöoikeudet kaikille EU:n kentille suuntutuvien lentojen koko matkalle. Tämä sai monet kolmannet maat vastustamaan voimakkaasti järjestelmää, vaikka se todettiin oikeusistuimissa kansainvälisen oikeuden mukaiseksi.

Edistääkseen kansainvälisen lentoliikenteen järjestön ICAO:n keskusteluja maailmanlaajuisista ilmastotoimista EU-komissio teki syksyllä 2012 ehdotuksen EU:n lento-ETS lain toimeenpanon lykkäämisestä vuodella EU:n ulkopuolelle suuntautuvien lentojen osalta. Parlamentti antoi tälle hyväksynnän. Syyskuussa 2013 kokoontunut ICAO:n neuvosto ei kuitenkaan edistynyt ilmastonsuojelun järjestelmien rakentamisessa. Tästä huolimatta EU-komissio teki ehdotuksen toimeenpanon lykkäämisestä edelleen vuodella ja sen jälkeen supistamalla sen kattavuutta vain EU:n ilmatilaan. Asian käsittely jatkuu.

Taustatietoa:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0344%28COD%29

Avainsanat: lentoliikenne, päästöt