Laivojen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

Print PDF Email

Vuoden 2008 ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti komissio teki ehdotuksen myös laivaliikenteen sisällyttämisestä ilmastonsuojelutoimien piiriin. Komissio ehdotti ensimmäisenä askeleena EU:n vesillä liikennöiville laivoille velvollisuutta laskea ja ilmoittaa hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuutta kuvaavat tiedot.

Ympäristövaliokunta päätti tammikuussa 2014 esittää hiilidioksidipäästöjen lisäksi typen oksidien raportointia ja velvollisuuden laajentamista myös pienemmille laivoille (400-5000 nettotonnia). Asian käsittely jatkuu. Hassi toimii vihreiden neuvottelijana asiassa.

 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0224%28COD%29